Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yasal düzenleme yolda

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet gösterilebilmesi için asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak, faizsiz ev ve taşıt edindirme faaliyetinde bulunan firmaların yasal denetim ve düzenleme kapsamına alınması amaçlanıyor. Tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların denetim ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) veriliyor. Tasarruf finansman faaliyeti; belirli bir süre tasarruf yapılması karşılığında konut veya taşıt finansmanı kullanma hakkının elde edilmesi olarak tanımlanıyor. Tasarruf finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon lira asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu oluyor. Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK’ya başvurmaları ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyor. Lisans alamayan veya faaliyet izni iptal edilen şirketler için genel hükümlerin yanı sıra tasarruf sahiplerinin haklarını korumaya yönelik ilave tasfiye hükümleri düzenleniyor. İlgili düzenleme ile müşteri haklarının korunmasına yönelik yasal yükümlülükler belirleniyor. Bu kapsamda, öncelikle müşterilerin tasarruflarını geri alma ve finansman kullanma hakları güvence altına alınıyor. Tasarruf finansman şirketlerine yatırılan tasarruflar için herhangi bir tutarda kamusal bir güvence veya sigorta mekanizması öngörülmüyor ve şirketlerin tasfiyesi durumunda devlet tarafından geri ödeme garantisi verilmiyor. Tasarruf finansman sisteminin sağlamlığını ve sürekliliğini temin etmek üzere şirketlere, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bir kısmını ihtiyat amaçlı tutma yükümlülüğü getiriliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir