DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak

Koronavirüse karşı aşılamaların başladığı ve süreceği bir ortamda ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariki için ihaleler ve alımlar devam ediyor. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü temin etmek için harekete geçildi. İlgili malzemelerin tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek. Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında tekliflerini sözlü olarak sürdürecekler. Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğün 4 No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir