BES bugüne kadar 12.6 milyon katılımcıya ulaştı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) açıklamasına göre, dernek, Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler’e “Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu” hazırlattı. Rapora göre, Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları’nın (BES) ağırlıklı ortalama net getirisi, son 5 yılda TÜFE’nin 95 puan, son 10 yılda 139 puan ve uygulamanın başladığı 2004’den beri ise 414 puan ile TÜFE’nin üzerinde getiri elde etti. 2020’de emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 17 puan üzerinde gerçekleşti. BES, Aralık 2020 itibarıyla 17’nci yılını geride bırakarak 12 milyon 600 bin katılımcıya ulaştı. Bu katılımcıların 6 milyon 900 bini Gönüllü BES ve 5 milyon 700 bini Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yer aldı. 2020 sonu itibarıyla BES’te toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 171 milyar lira oldu. Bu büyüklüğün 160 milyar liralık kısmı gönüllü BES, 11 milyar liralık kısmı ise OKS’de yer aldı. Gönüllü BES portföy büyüklüğü, 2019 sonuna göre yaklaşık yüzde 34 büyüme kaydetti. OKS portföy büyüklüğü 2019 sonundaki 8  milyar 200 milyon liralık değerinden Aralık 2020 sonunda 11 milyar liraya ulaşarak yüzde 38 arttı. 2020 için kategori bazında yapılan incelemelere göre OKS fonlarının değişken ve değişken katılım kategorilerinde TÜFE’nin üzerinde getiri sağladığı görüldü. En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 45,8 ile değişken katılım fonları kategorisinden elde edildi. Bu kategorinin getirisi, aynı dönemdeki enflasyona göre yaklaşık 31 puan yüksek olarak gerçekleşti. En düşük ağırlıklı ortalama net getiri ise yüzde 10,3 ile başlangıç katılım fonlarının getirisi olup enflasyonun yaklaşık 4 puan altında gerçekleşti. Rapora göre, mevduat faiz oranları ve Gönüllü BES emeklilik fonları için stopajdan arındırılmış getiriler ile yapılan incelemede fonların vergi sonrası getirisi mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldığında, tüm alt dönemler için ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu görüldü. 2020 ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduatın 21,7 puan üzerinde konumlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir